हाम्रो नेपाल, राम्रो नेपाल

शिकार पर्यटनको गजब गन्तव्य, ढोरपाटन

शिकार पर्यटनको गजब गन्तव्य, ढोरपाटन

ढोरपाटन, जहाँ वन्यजन्तु शिकार गर्न पाइन्छ । किनभने यो नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष क्षेत्र...