+
Home Sports Cricket

IPL 2024 २०८० चैत ९, शुक्रबार - २०८१ जेठ १३, आइतबार

२०८१ जेठ १३, आइतबार 07:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
११४/२ (१०.३)
सनराइजर्स हैदराबाद
११३/१० (१८.३)
२०८१ जेठ ११, शुक्रबार 07:45 pm
सनराइजर्स हैदराबाद
WON
१७५/९ (२०.०)
राजस्थान रोयल्स
१३९/७ (२०.०)
२०८१ जेठ ९, बुधबार 07:45 pm
राजस्थान रोयल्स
WON
१७४/६ (१९.०)
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
१७२/८ (२०.०)
२०८१ जेठ ८, मंगलबार 07:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
१६४/२ (१३.४)
सनराइजर्स हैदराबाद
१५९/१० (१९.३)
२०८१ जेठ ६, आइतबार 11:10 pm
राजस्थान रोयल्स
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
२०८१ जेठ ६, आइतबार 03:45 pm
सनराइजर्स हैदराबाद
WON
२१५/६ (१९.१)
पञ्जाब किङ्स
२१४/५ (२०.०)
२०८१ जेठ ५, शनिबार 07:45 pm
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
WON
२१८/५ (२०.०)
चेन्नई सुपर किङ्स
१९१/७ (२०.०)
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार 07:45 pm
मुम्बई इण्डियन्स
१९६/६ (२०.०)
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
WON
२१४/६ (२०.०)
२०८१ जेठ ३, बिहीबार 10:30 pm
सनराइजर्स हैदराबाद
गुजरात टाइटन्स
२०८१ जेठ २, बुधबार 07:45 pm
राजस्थान रोयल्स
१४४/९ (२०.०)
पञ्जाब किङ्स
WON
१४५/५ (१८.५)
२०८१ जेठ १, मंगलबार 07:45 pm
दिल्ली क्यापिटल
WON
२०८/४ (२०.०)
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
१८९/९ (२०.०)
२०८१ वैशाख ३१, सोमबार 10:55 pm
गुजरात टाइटन्स
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
२०८१ वैशाख ३०, आइतबार 07:45 pm
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
WON
१८७/९ (२०.०)
दिल्ली क्यापिटल
१४०/१० (१९.१)
२०८१ वैशाख ३०, आइतबार 03:45 pm
चेन्नई सुपर किङ्स
WON
१४५/५ (१८.२)
राजस्थान रोयल्स
१४१/५ (२०.०)
२०८१ वैशाख २९, शनिबार 09:30 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
१५७/७ (१६.०)
मुम्बई इण्डियन्स
१३९/८ (१६.०)
२०८१ वैशाख २८, शुक्रबार 07:45 pm
गुजरात टाइटन्स
WON
२३१/३ (२०.०)
चेन्नई सुपर किङ्स
१९६/८ (२०.०)
२०८१ वैशाख २७, बिहीबार 07:45 pm
पञ्जाब किङ्स
१८१/१० (१७.०)
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
WON
२४१/७ (२०.०)
२०८१ वैशाख २६, बुधबार 07:45 pm
सनराइजर्स हैदराबाद
WON
१६७/० (९.४)
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
१६५/४ (२०.०)
२०८१ वैशाख २५, मंगलबार 07:45 pm
दिल्ली क्यापिटल
WON
२२१/८ (२०.०)
राजस्थान रोयल्स
२०१/८ (२०.०)
२०८१ वैशाख २४, सोमबार 07:45 pm
मुम्बई इण्डियन्स
WON
१७४/३ (१७.२)
सनराइजर्स हैदराबाद
१७३/८ (२०.०)
२०८१ वैशाख २३, आइतबार 07:45 pm
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
१३७/१० (१६.१)
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
२३५/६ (२०.०)
२०८१ वैशाख २३, आइतबार 03:45 pm
पञ्जाब किङ्स
१३९/९ (२०.०)
चेन्नई सुपर किङ्स
WON
१६७/९ (२०.०)
२०८१ वैशाख २२, शनिबार 07:45 pm
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
WON
१५२/६ (१३.४)
गुजरात टाइटन्स
१४७/१० (१९.३)
२०८१ वैशाख २१, शुक्रबार 07:45 pm
मुम्बई इण्डियन्स
१४५/१० (१८.५)
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
१६९/१० (१९.५)
२०८१ वैशाख २०, बिहीबार 07:45 pm
सनराइजर्स हैदराबाद
WON
२०१/३ (२०.०)
राजस्थान रोयल्स
२००/७ (२०.०)
२०८१ वैशाख १९, बुधबार 07:45 pm
चेन्नई सुपर किङ्स
१६२/७ (२०.०)
पञ्जाब किङ्स
WON
१६३/३ (१७.५)
२०८१ वैशाख १८, मंगलबार 07:45 pm
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
WON
१४५/६ (१९.२)
मुम्बई इण्डियन्स
१४४/७ (२०.०)
२०८१ वैशाख १७, सोमबार 07:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
दिल्ली क्यापिटल
२०८१ वैशाख १६, आइतबार 07:45 pm
चेन्नई सुपर किङ्स
WON
२१२/३ (२०.०)
सनराइजर्स हैदराबाद
१३४/१० (१८.५)
२०८१ वैशाख १६, आइतबार 03:45 pm
गुजरात टाइटन्स
२००/३ (२०.०)
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
WON
२०६/१ (१६.०)
२०८१ वैशाख १५, शनिबार 07:45 pm
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
१९६/५ (२०.०)
राजस्थान रोयल्स
WON
१९९/३ (१९.०)
२०८१ वैशाख १५, शनिबार 03:45 pm
दिल्ली क्यापिटल
WON
२५७/४ (२०.०)
मुम्बई इण्डियन्स
२४७/९ (२०.०)
२०८१ वैशाख १४, शुक्रबार 07:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
२६१/६ (२०.०)
पञ्जाब किङ्स
WON
२६२/२ (१८.४)
२०८१ वैशाख १३, बिहीबार 07:45 pm
सनराइजर्स हैदराबाद
१७१/८ (२०.०)
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
WON
२०६/७ (२०.०)
२०८१ वैशाख १२, बुधबार 07:45 pm
दिल्ली क्यापिटल
WON
२२४/४ (२०.०)
गुजरात टाइटन्स
२२०/८ (२०.०)
२०८१ वैशाख ११, मंगलबार 07:45 pm
चेन्नई सुपर किङ्स
२१०/४ (२०.०)
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
WON
२१३/४ (१९.३)
२०८१ वैशाख १०, सोमबार 07:45 pm
राजस्थान रोयल्स
WON
१८३/१ (१८.४)
मुम्बई इण्डियन्स
१७९/९ (२०.०)
२०८१ वैशाख ९, आइतबार 07:45 pm
पञ्जाब किङ्स
१४२/१० (२०.०)
गुजरात टाइटन्स
WON
१४६/७ (१९.१)
२०८१ वैशाख ९, आइतबार 03:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
२२२/६ (२०.०)
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
२२१/१० (२०.०)
२०८१ वैशाख ८, शनिबार 07:45 pm
दिल्ली क्यापिटल
१९९/१० (१९.१)
सनराइजर्स हैदराबाद
WON
२६६/७ (२०.०)
२०८१ वैशाख ७, शुक्रबार 07:45 pm
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
WON
१८०/२ (१९.०)
चेन्नई सुपर किङ्स
१७६/६ (२०.०)
२०८१ वैशाख ६, बिहीबार 07:45 pm
पञ्जाब किङ्स
१८३/१० (१९.१)
मुम्बई इण्डियन्स
WON
१९२/७ (२०.०)
२०८१ वैशाख ५, बुधबार 07:45 pm
गुजरात टाइटन्स
८९/१० (१७.३)
दिल्ली क्यापिटल
WON
९२/४ (८.५)
२०८१ वैशाख ४, मंगलबार 07:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
२२३/६ (२०.०)
राजस्थान रोयल्स
WON
२२४/८ (२०.०)
२०८१ वैशाख ३, सोमबार 07:45 pm
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुर
२६२/७ (२०.०)
सनराइजर्स हैदराबाद
WON
२८७/३ (२०.०)
२०८१ वैशाख २, आइतबार 07:45 pm
मुम्बई इण्डियन्स
१८६/६ (२०.०)
चेन्नई सुपर किङ्स
WON
२०६/४ (२०.०)
२०८१ वैशाख २, आइतबार 03:45 pm
कोलकत्ता नाइट राइडर्स
WON
१६२/२ (१५.४)
लखनउ सुपर जाइन्ट्स
१६१/७ (२०.०)
# टिम P W D L Pts
Qualifiers
1
1 1 0 0 0
2
1 0 0 1 0
3
2 1 0 1 0
# टिम P W D L Pts
Eliminator
1
1 0 0 1 0
2
1 1 0 0 0
# टिम P W D L Pts
Final
1
1 1 0 0 0
2
1 0 0 1 0
# टिम P W D L Pts
Group
1
14 9 0 3 20
2
14 8 0 5 17
3
14 8 0 5 17
4
14 7 0 7 14
5
14 7 0 7 14
6
14 7 0 7 14
7
14 7 0 7 14
8
14 5 0 7 12
9 14 5 0 9 10
10
14 4 0 10 8
P Match Played
Pts Points
W Match Win
D Match Played Draw
L Match Lost

Batting Stats

MOST RUNS

रन ७४१
रन ५८३
रन ५७३
रन ५६७
रन ५३१
रन ५२७
रन ५२०
रन ४९९
रन ४८८
रन ४८४

MOST FOURS

चौका ६४
चौका ६२
चौका ५८
चौका ५४
चौका ५०
चौका ५०
चौका ४८
चौका ४८
चौका ४७
चौका ४५

MOST SIXES

छक्का ४२
छक्का ३८
छक्का ३८
छक्का ३६
छक्का ३३
छक्का ३३
छक्का ३३
छक्का ३२
शिवम दुबे All Rounder CSK
छक्का २८
छक्का २८

MOST HUNDREDS

हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड
हन्द्रेड

Bowling Stats

MOST WICKETS

विकेट २४
विकेट २१
विकेट २०
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १८
विकेट १८

BEST ECONOMY

इकोनोमी ३.५
इकोनोमी
इकोनोमी
इकोनोमी ६.४८
इकोनोमी ६.५
इकोनोमी ६.५
इकोनोमी ६.६९
इकोनोमी ६.९८
इकोनोमी
इकोनोमी ७.११

Fielding Stats

MOST CATCHES

क्याच १५
क्याच १३
क्याच १३
क्याच १२
क्याच ११
क्याच ११
क्याच १०
क्याच १०
क्याच
क्याच

MOST RUNOUTS

रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट
रन आउट

IPL 2024 २०८० चैत ९, शुक्रबार - २०८१ जेठ १३, आइतबार

आइपिएल २०२४ को रोमाञ्चक र सनसनी खेलको तथ्यपरक र तीव्र लाइभ अपडेट अब अनलाइन खबरमा ।
विशिष्ट टोलीका रोमाञ्चकारी प्रदर्शनका लाइभ स्कोर,कमेन्ट्री समाचार तथा विश्लेषणको मज्जा लिनुहोस् ।
सशक्त सटदेखि सानदार विकेटसम्मका कभरेज अनलाइनखबरमा ।
२०२४ को प्रतिक्षीत क्रिकेट प्रतियोगिताको समग्र लाइभ कभरेज अनलाइनखबरमा एक्सक्लुसिभ ।

MOST RUNS

रन ७४१
रन ५८३
रन ५७३
रन ५६७
रन ५३१
रन ५२७
रन ५२०
रन ४९९
रन ४८८
रन ४८४

MOST WICKETS

विकेट २४
विकेट २१
विकेट २०
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १९
विकेट १८
विकेट १८