प्रदेश समाचार

मलको मूल्य अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई पत्र

मलको मूल्य अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई पत्र

२३ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदानको रासायनिक मल वितरणको अनुगमन गर्न...