साहित्य

म आमा बन्न लागेकी हुँ

म आमा बन्न लागेकी हुँ

म आमा बन्न लागेकी हुँ मलाई छोरा पाउन लागेकी नभन्नु छोरा अथवा छोरी कोही...