अन्तर्वार्ता

‘हाम्रो पुर्पुरोमा रहेनछ भनेर जे पनि सहन सकिन्न’

‘हाम्रो पुर्पुरोमा रहेनछ भनेर जे पनि सहन सकिन्न’

मेरो पुस्ताले पुस्तागत रूपमा यसलाई एकहदसम्म मान्यो होला, नयाँ पुस्ता प्रतिस्पर्धीलाई उभिनै नदिने कार्य...