अन्तर्वार्ता

‘सुधार चाहने र सुधार गर्न नदिने समूह भनेर नयाँ गुट बनाउन खोजिएको छ’

‘सुधार चाहने र सुधार गर्न नदिने समूह भनेर नयाँ गुट बनाउन खोजिएको छ’

गुट हुनुहुँदैन भनेर 'भएका चाहिं हुनुभएन' अर्को नयाँ गुट बनाउनुपर्छ भनेको बुझें मैले। विद्यमान...