कृषक

‘किसानको पसिनाको न मूल्य छ न कदर’

‘किसानको पसिनाको न मूल्य छ न कदर’

धान फलाउन दुःख धेरै हुन्छ, आम्दानी कम छ । भनेको समयमा मल, बीउ, मेशिन...