टाइगर डेकाटुर

ठेकेदारले भन्यो-इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली लेख्न थप ७७ करोड लाग्छ 

ठेकेदारले भन्यो-इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली लेख्न थप ७७ करोड लाग्छ 

३१ साउन, काठमाडौं । ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा...