नेपाली समुदाय

अष्ट्रेलियामा ४५७ भिसा कार्यक्रम खारेजले नेपाली समुदायलाई के असर हुन्छ ?

अष्ट्रेलियामा ४५७ भिसा कार्यक्रम खारेजले नेपाली समुदायलाई के असर हुन्छ ?

अष्ट्रेलियाले दक्ष बिदेशी कामदारका लागि दिँदै आएको अस्थायी प्रकृतिको भिसा ४५७ लाई बन्द गर्ने...