पिसाब जाँच

पिसाब जाँचबाट कुन-कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब जाँचबाट कुन-कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

प्रायः कुनै समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई कतिपय अवस्थामा पिसाब परीक्षण गर्न लगाइन्छ ।...