ब्लब

सक्नेले खान्छ, अब के गर्ने ?

सक्नेले खान्छ, अब के गर्ने ?

आफ्नो मताधिकारको उचित प्रयोग गरी राम्रो व्यक्तिलाई नेता छानौं । अन्यथा, फेरि पनि शक्ति...