भूत

एक रात प्रेतसँग 

एक रात प्रेतसँग 

शरद् ऋतुको मध्यरात । मौसम न जाडो न गर्मी । नेदरल्याण्डस्को रोट्राडाम शहरको एक...