रेणुका साह

अनुमतिपत्र लिएको भरमा व्यक्ति कसरी योग्य हुन्छ ?

अनुमतिपत्र लिएको भरमा व्यक्ति कसरी योग्य हुन्छ ?

९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वकालतको अनुमतिपत्र पाएकै आधारमा न्यायाधीश पदका लागि योग्यता...