वेद

वेदमा उल्लेखित १० जीवन उपयोगी ऋचा एवं‌ श्लोकहरू

वेदमा उल्लेखित १० जीवन उपयोगी ऋचा एवं‌ श्लोकहरू

सामान्य भाषामा वेदको अर्थ हो, ज्ञान । वेद पुरातन ज्ञान विज्ञानको अथाह भण्डार हो...