सोलेदार

युक्रेनी शहर सोलेदार कब्जा गरेको रुसको दाबी

युक्रेनी शहर सोलेदार कब्जा गरेको रुसको दाबी

२९ पुस, क्रमातोर्सक । रुसले पूर्वी युक्रेनी शहर सोलेदारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको...