अनुप विक्रम शाही

‘सेलेब्स ग्रिट्स’सँग जोडिए अनुप विक्रम

‘सेलेब्स ग्रिट्स’सँग जोडिए अनुप विक्रम

फ्यानलाई सेलिब्रिटीसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ ‘सेलेब्स ग्रिट्स’ स्थापना गरिएको छ । सेलिब्रिटीहरुलाइ फ्यान तथा...