अन्टार्कटिका

अन्टार्कटिकामा रजस्वला हुँदा वैज्ञानिक महिलाहरुले के गर्छन् ?

अन्टार्कटिकामा रजस्वला हुँदा वैज्ञानिक महिलाहरुले के गर्छन् ?

तपाईं सहकर्मीसँग बाँधिनुभएको छ, हिमनदीमा हुनुहुन्छ, बरफकै चिसो वातावरण छ र यस्तो बेला आफ्नो...