अयोग्य लडाकु

‘अयोग्य लडाकु’लाई पीडा र अपमान कहिलेसम्म ? 

‘अयोग्य लडाकु’लाई पीडा र अपमान कहिलेसम्म ? 

बालसेनाको आरोप, अयोग्यको बिल्ला, घोषित प्याकेजमा पटक-पटक आशाहरूको हत्या यो राज्य र समाजले अयोग्य...