आनन्दराज मुल्मी

‘संघीय बजेटमा गण्डकी र पोखराको पहुँच नै पुगेन’

‘संघीय बजेटमा गण्डकी र पोखराको पहुँच नै पुगेन’

समग्रमा संघको बजेटले पोखरालाई उत्साहित पार्न सकेको छैन । त्यसका पछाडि केही कारण छन्...