आपराधिक समूह

राष्ट्रपतिको आपराधिक समूहविरुद्ध ‘युद्ध’मा ५५ हजार बढी गिरोहका सदस्य पक्राउ

राष्ट्रपतिको आपराधिक समूहविरुद्ध ‘युद्ध’मा ५५ हजार बढी गिरोहका सदस्य पक्राउ

२९ असोज, सान साल्भाडोर । राष्ट्रपति नायब बुकेले सात महिना अघि आपराधिक समूहहरू विरुद्ध...