इथियोपिया

यस्तो देश जहाँ अहिले सन् २०१४ चलिरहेको छ !

यस्तो देश जहाँ अहिले सन् २०१४ चलिरहेको छ !

अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार सन् २०२२ सुरु भैसकेको छ । तर संसारमा एउटा यस्तो देश...