इनएप्रोप्रोऐट साइनस टेककार्डिया

किन बढ्छ अचानक मुटुको धड्कन ?

किन बढ्छ अचानक मुटुको धड्कन ?

सामान्य अवस्थामा मुटुको चाल थाहा हुँदैन । शारीरिक भार पर्ने काम गर्दा, दौडदा, छिटो...