उत्पादन

चिराइतोको माग बढ्दो, उत्पादन घट्दो

चिराइतोको माग बढ्दो, उत्पादन घट्दो

नेपालमा कूल उत्पादनको ९० प्रतिशत चिराइतो विदेश निर्यात हुन्छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत भारतमा...