कम्प्युटर

प्रणालीगत परिवर्तनको रिस्टार्ट बटन

प्रणालीगत परिवर्तनको रिस्टार्ट बटन

मेरो कम्प्युटर जस्तै मेरो देशको प्रणाली पनि ह्याङ भएको छ। मैले त फोर्स रिस्टार्ट...