कर्मचारी समायोजन

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला १ भदौमासुनाउने...