काजलकली

धड्कन सुन्दै मृत्यु पर्खनेहरूको नाममा

धड्कन सुन्दै मृत्यु पर्खनेहरूको नाममा

मैले फेरि एकपटक मेरो टाइगर (मैले घरमा पालेको कुकुर, जसलाई एउटा बलेरोले लापरवाहीपूर्वक किचेर...