कार्यपालिका बैठक

काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकमा विवाद, बन्द भयो लाइभ

काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकमा विवाद, बन्द भयो लाइभ

३२ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा विवाद भएको छ । कार्यपालिका बैठकमा...