कीटजन्य रोग

कीटजन्य रोगको तराई-हिमाल ‘भौगोलिक सिफ्ट’

कीटजन्य रोगको तराई-हिमाल ‘भौगोलिक सिफ्ट’

केही वर्षयता कीटजन्य रोगले नेपालमा तराईदेखि हिमालसम्म 'भौगोलिक सिफ्ट' गर्दै गइरहेको छ । संक्रमणको...