कृष्ण पहाडी

‘यो व्यवस्थालाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट होइन, प्रचण्ड–देउवा–ओली–माधवहरूबाट छ’

‘यो व्यवस्थालाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट होइन, प्रचण्ड–देउवा–ओली–माधवहरूबाट छ’

स्थिरता र समृद्धिको युग हुन्छ कि भनेको फेरि व्यवस्था नै जाने खतरा भयो...