कोका-कोला

कोका-कोलाद्वारा महिला व्यवसायीलाई तालिम

कोका-कोलाद्वारा महिला व्यवसायीलाई तालिम

काठमाडौं । कोका–कोलाले महिला व्यवसायीहरुको सीप विकासर तथा सशक्तिकरणका लागि तालिम सञ्चालन गरेको छ...