खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजना

खिम्ती–१ को आधा स्वामित्व लिन प्राधिकरणको अलमल

खिम्ती–१ को आधा स्वामित्व लिन प्राधिकरणको अलमल

६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न चरम ढिलाइ...