गुरिल्ला

यो हो संसारकै वृद्ध गुरिल्ला

यो हो संसारकै वृद्ध गुरिल्ला

विश्वको हालसम्मको सबैभन्दा पाको जीवित गुरिल्लाले हालै आफ्नो ६७औं बर्थडे मनाएको छ । जर्मनीको...