गेटा मेडिकल कलेज

कानून नबन्दा ‘गेटा मेडिकल कलेज’ सञ्चालनमा ढिलाइ

कानून नबन्दा ‘गेटा मेडिकल कलेज’ सञ्चालनमा ढिलाइ

ऐन कानून बनाउन भइरहेको ढिलाइले कैलालीको ‘गेटा मेडिकल कलेज’लाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा...