गैंडा कूटनीति

गणतन्त्रमा पनि ‘गैंडा कूटनीति’

गणतन्त्रमा पनि ‘गैंडा कूटनीति’

राजतन्त्रकालीन समयमा राजा र राजपरिवारका सदस्यले विदेशी मुलुकलाई वन्यजन्तुहरु उपहारमा दिन्थे । गणतन्त्रमा पनि...