चन्दा

सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट चन्दा उठाउने बाटो खुला

सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट चन्दा उठाउने बाटो खुला

२५ जेठ, विराटनगर । अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सहयोग शुल्क उठाउन अदालतले...