चिठी

पुरुष इगोलाई एउटा चिठी

पुरुष इगोलाई एउटा चिठी

समयको यही पृष्ठभूमिमा उभिएर तिमीलाई मेरो एउटा आग्रह छ कि एक पटक तिमी बादी...