चुनावी एजेण्डा

सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर किन चुनावी मुद्दा बन्दैन ?

सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर किन चुनावी मुद्दा बन्दैन ?

देश विकासको स्तर बुझ्न त्यहाँको सार्वजनिक यातायात प्रणाली हेरिन्छ । तर, नेपालमा दुई करोडभन्दा...