छक्का पञ्जा ४

छक्कापञ्जा ४ : जहाँ विधि चल्दैन, त्यहाँ थप्पड चल्छ

छक्कापञ्जा ४ : जहाँ विधि चल्दैन, त्यहाँ थप्पड चल्छ

‘जहाँ विधि चल्दैन, त्यहाँ थप्पड चल्छ ।’ नेपालको राज्य प्रणालीको निर्वस्त्र चरित्र हो यो...