जनगणना

जनगणनामा छुटेकाले ‘११७८’ मा फोन गरे गणक आउने

जनगणनामा छुटेकाले ‘११७८’ मा फोन गरे गणक आउने

१० मंसिर, काठमाडौं । जनगणनाका दौरान छुटपुट भएका घरले ‘११७८’ मा कल गरेर गुनासो...