जिल्ला अदालत तनहुँ

आफ्नै बयान बन्यो पल शाहलाई थुनामा पठाउने आधार

आफ्नै बयान बन्यो पल शाहलाई थुनामा पठाउने आधार

न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेका...