डा. आशिष गौतम

बिरामी निको हुनु नै डाक्टरले आफ्नो सफलता मान्छ

बिरामी निको हुनु नै डाक्टरले आफ्नो सफलता मान्छ

एउटा बिरामीको उपचार गरिरहँदा डाक्टरको मनमा के-के कुरा खेल्छ ? मेरो अनुभवले भन्छ, ‘केही...