डिम्बाशय

डिम्बाशयमा सिस्ट देखिएको छ ? क्यान्सर पनि हुन सक्छ

डिम्बाशयमा सिस्ट देखिएको छ ? क्यान्सर पनि हुन सक्छ

पाठेघरको डिम्बाशयमा सिस्ट आउनु र जानु सामान्य मानिन्छ  । तर कहिलेकाहीं यो समस्याले गम्भीर...