ढाका

पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा

पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा

१३ चैत, रामपुर (पाल्पा) । ढाका उत्पादनले परिचित बनेको पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको...