तिर्थेन्द्र खड्का

जोर्नी पुनर्स्थापना र प्रत्यारोपण सेवामा सबैको पहुँच कसरी ?

जोर्नी पुनर्स्थापना र प्रत्यारोपण सेवामा सबैको पहुँच कसरी ?

दूरबिन अर्थात् आर्थोस्कोपी एक अत्याधुनिक प्रविधि हो । यसमा कुनै ठूलो चिराको आवश्यकता पर्दैन...