तेजवीर बुढा

बिर्सिएको एउटा नाम तेजवीर बुढा

बिर्सिएको एउटा नाम तेजवीर बुढा

२७ हजार २३५ फिटमा पुगेपछि केही समस्या सुरु भयो। जेफ्री ब्रुसको अक्सिजन सिलिण्डरले कामै...