दूध चिया

दूध चिया खाली पेटमा पिउँदा हुन्छ ? 

दूध चिया खाली पेटमा पिउँदा हुन्छ ? 

काठमाडौं । प्रायः सबैको दिनको सुरुवात चिया पिएर हुन्छ । चियाले ताजा महसुस गराउँछ...