परीक्षा टिप्स

परीक्षा कसरी दिने ? शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई केही ‘टिप्स’ 

परीक्षा कसरी दिने ? शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई केही ‘टिप्स’ 

विद्यार्थीको सिकाइ र बुझाइको मापन गर्न, उपलब्धि देखाउन, लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नका लागि परीक्षा...