पार्किङ

नक्सामा पार्किङ, प्रयोजन व्यापारिक

नक्सामा पार्किङ, प्रयोजन व्यापारिक

काठमाडौं महानगरपालिकाका व्यापारिक भवनमा रहेका अण्डरग्राउण्ड पार्किङ नक्सा विपरीत अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका...