पीडा

तिमी जलेका होइनौ, जलाइएको हो

तिमी जलेका होइनौ, जलाइएको हो

प्रेम आचार्य दाइ तिमीले गरेका प्रयास तिमीले गरेका संघर्ष तिमीले भोगेका पीडा तिमीले सहेका...