पुरुष सौन्दर्य

पार्लर धाउँछन् पुरुष पनि

पार्लर धाउँछन् पुरुष पनि

काठमाडौं । समाजमा पुरातन धारणा छ, ‘महिलाहरु पार्लर धाउँछन् ।’ तर पार्लरतर्फ पाइला लम्काउने...