पूर्वाधार निर्माण

‘मापदण्ड पालना भएन, सार्वजनिक पूर्वाधार जोखिममा छन्’

‘मापदण्ड पालना भएन, सार्वजनिक पूर्वाधार जोखिममा छन्’

हलमा जाने दर्शक, विद्यालय जाने विद्यार्थी, अस्पताल जाने बिरामीलाई त्यो भवनको क्षमता कति हो,...